Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaplanowane w dniu dzisiejszym jest odwołane z przyczyn technicznych.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Szczecin Kosolidacja przemysu stoczniowego m

Szczecin Konsolidacja przemysu stoczniowego1 m