Festyn sportowy M Festyn Sportowy Grzegorz Witkowski M

30 maja w Gdyni, Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w uroczystym otwarciu I Festynu sportowego o Puchar Rektora Akademii Morskiej w Gdyni.

Minister podkreślił, że festyn sportowy doskonale wpisuje się w budowę chwalebnej tradycji Akademii Morskiej w Gdyni. Sport to nie tylko rywalizacja, ale także kultura fizyczna kształtująca młodych ludzi. Przyczyni się ona do zacieśnienia integracji społeczności akademickiej.

W uroczystości wzieła również udział Dorota Arciszewska-Mielewczyk - przewodnicząca sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Podczas Festynu zostały rozegrane następujące dyscypliny:

  • rzut oszczepem,
  • podciąganie na drążku,
  • siłowanie na rękę,
  • ergometry wioślarskie,
  • przeciąganie liny,
  • bumper ball,
  • zawody łucznicze,
  • gra w bule,

Rywalizacje drużyn wydziałowych wygrał Wydział Nawigacji, wyprzedzając Wydział Elektryczny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawsta, które zajęły drugie miejsce.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ