Spotkanie prezydencja maltanska - uczestnicy spotkaniaSpotkanie prezydencja maltanska m

Dzisiaj odbyło się czwarte spotkanie szefów misji dyplomatycznych państw Unii Europejskiej w ramach prezydencji maltańskiej. Gościem honorowym była Anna Moskwa , podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Spotkanie otworzyła Natasha Meli Daudey - ambasador Malty w Polsce, podkreślając jak ważne dla prezydencji maltańskiej były tematy morskie, które wyznaczyły jej priorytety: błękitny wzrost, wspólna polityka morska, bezpieczeństwo na morzu, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i nielegalnym połowom.

Wiceminister Anna Moskwa zauważyła, że te problemy dotyczą Bałtyku w równym stopniu jak Morza Śródziemnego. W swoim wystąpieniu wyjaśniła idee i cele dla których utworzono MGMiŻŚ porównując sposób administrowania sprawami morskimi do modeli państw gości. Następnie przedstawiła flagowe projekty naszego Ministerstwa i dotychczasowe osiągnięcia w ich realizacji: zieloną stocznię (ang. „green shipyard”), rozwój dróg śródlądowych, podpisanie konwencji AGN, promocja polskich portów, ochrona środowiska morskiego, zrównoważone zarządzenie rybołówstwem, rozwój branży rybnej i promocja edukacji morskiej i śródlądowej, w tym także szkół średnich. Podkreśliła także wagę współpracy państw członkowskich z instytucjami Unii Europejskiej w realizowaniu celów morskich.

Wystąpienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Słuchacze byli zaciekawieni i zadawali wiele pytań. Ambasador Holandii wyraził gotowość do wsparcia w pracy nad żeglugą śródlądową. Natomiast ambasador Chorwacji wyraziła uznanie dla intensywności i efektywności współpracy polsko-chorwackiej w dziedzinach morskich.
Wiceminister Anna Moskwa zachwalała również polskie produkty rybne, przetwory z łososia i kawior. Wyraziła także gotowość do dialogu z gośćmi oraz zaprosiła ich na 5. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ