Ambasador Katar MAmbasador Kataru M
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu, ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkała się z Panem Ahmedem Saif Al-Midhadi, Ambasadorem Państwa Kataru. Celem spotkania było omówienie potencjalnych obszarów współpracy i planów obu krajów w sprawach morskich.


Pani Anna Moskwa przedstawiła tematy priorytetowe działań resortu, do których należą: stocznie, porty, rybołówstwo oraz edukacja morska.


Pan Ambasador na początku zaznaczył, iż jest to bardzo ważne, że Polskę odwiedził Emir Kataru, podczas wizyty którego, zostały poruszone rożne ważne tematy w tym morskie, które dotychczas nie były mocno rozwijane.
Strona katarska wyraziła szczególne zainteresowanie polskimi doświadczeniami w sektorze stoczniowo-portowym oraz akwakultura i związanymi z nią badaniami.
Pan Ambasador poinformował, że jego kraj poszukuje potencjalnych partnerów, do współpracy w zakresie produkcji łodzi średnich i małych. Również bardzo się zainteresował obszarem edukacji morskiej, gdzie leży duży potencjał wymiany kadrowo-studenckiej oraz wspólnych projektów badawczych.


Strona polska poinformowała, iż chętnie zorganizuje wizytę studyjną dla przedstawicieli Kataru odpowiedzialnych za sprawy morskie, do polskich portów i stoczni jak i do morskich uczelni wyższych. Co w przyszłości mogłoby zaowocować podpisaniem Memorandów o współpracy w obszarze portowym oraz edukacyjnym.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ