Goleniów s6a mGoleniów s6 m

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczył w uroczystości wbicia łopaty pod budowę odcinka Goleniów- Koszalin. Inauguracja inwestycji odbyła się na drodze S6 pod Żółwią Błocią, na węźle Goleniów-lotnisko.
W uroczystości udział wzięli także wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, minister Paweł Mucha, posłowie na Sejm RP – Artur Szałabawka i Leszek Dobrzyński, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner.

Rozpoczęła się zasadnicza część robót budowlanych na wszystkich sześciu odcinkach drogi S6 od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości 120 km. Drogą tą powinniśmy pojechać w 2019 roku. Od wiosny ubiegłego roku budowana jest również obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu S6, tak więc łączna długość budowanej w regionie S6 to 140 km.

- Nie ma obecnie w kraju dłuższego odcinka drogi szybkiego ruchu w budowie. Jednocześnie nigdy w historii regionu nie budowano jednocześnie tylu nowych dróg - podkreślano na uroczystości. Wojewoda Krzysztof Kozłowski dodał, że to jedna z najważniejszych inwestycji, jakie trwają na Pomorzu Zachodnim.

Budowany odcinek drogi ekspresowej S6 będzie stanowił połączenie Koszalina - drugiego co do wielkości miasta w województwie ze Szczecinem - stolicą regionu. Droga ta poprzez drogę S3 również znacząco poprawi skomunikowanie zachodniopomorskiego pasa nadmorskiego z południem Polski.

Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach inwestycji powstanie 11 węzłów drogowych, 111 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 6 (3 pary) Miejsc Obsługi Podróżnych i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ