Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczył IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w dniach 15-16 maja 2017 r. Spotkanie miało charakter wyjazdowy i odbyło się w miejscowości nadmorskiej Trzęsacz.


Podczas posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego zostali zapoznani z planowanymi zmianami w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
W posiedzeniu wzięły udział Pani Isabelle Garzon oraz Pani Agnieszka Korbel reprezentujące Dyrekcję Generalną ds. Rybołówstwa przy Komisji Europejskiej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele centralnej i terenowej administracji rybackiej, instytucji pośredniczących oraz przedstawiciele organizacji rybackich i producenckich, powołani przez Pana Ministra do składu KM.

W trakcie posiedzenia członkowie komitetu przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w roku 2016. Ponadto, przedstawiciel MGMiŻŚ wygłosił prezentację dotyczącą podsumowania efektów wdrażania osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO RYBY 2007 – 2013. W dalszej części posiedzenia, Pan Tomasz Tereszkiewicz, Dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podsumował wdrażanie PO RYBY 2007-2013.


Podczas drugiego dnia posiedzenia Komitetu Monitorującego, uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić hodowlę łososia atlantyckiego w Janowie k. Dreżewa.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ