Na zdjęciu od lewej: minister Anna Moskwa i ambasador Hasan Hasanov. W tle flagi: Polski i UE.Na zdjęciu od prawej: minister Anna Moskwa i Edward Święcicki, specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, spotkała się z Hasanem Hasanowym, ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce. Celem spotkania było omówienie obszarów współpracy i planów podpisania porozumień podczas wizyty prezydenta Ilhama Alieva w czerwcu br. w Polsce.

Strona azerbejdżańska wyraziła zainteresowanie polskimi portami oraz rozwojem i przedłużeniem korytarza Transkaspijskiego do krajów UE. W związku z tym chcieliby wziąć udział w międzynarodowym wydarzeniu by wypromować szlak transportowy łączący Azję i kaukaz Południowy z krajami UE. Minister Anna Moskwa zaproponowała wzięcie udziału w zbliżającym się 5. Międzynarodowym Kongresie Morskim.

Strony omówiły także możliwości uzgodnienia otwartej deklaracji transportowej dotyczącej współpracy bilateralnej w zakresie transportu towarów z Azerbejdżanu do Polski. Podpisanie dokumentu powinno się odbyć podczas wizyty Prezydenta Ilhama Alieva pod koniec czerwca br.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ