Na zdjęciu od lewej: wiceminister Anna Moskwa i komisarz Karmenu VellaWiceminister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady AGRIFISH

Dzisiaj w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentowała Anna Moskwa, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ.

Głównym punktem obrad było przyjęcie projektu rozporządzenia w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych w podejściu ogólnym. Środki techniczne to obszerne zbiory przepisów określających, jak, gdzie i kiedy rybacy mogą dokonywać połowów. Celem wniosku Komisji Europejskiej (KE) w zakresie środków technicznych służących zachowaniu zasobów ryb i ochrony ekosystemów morskich było przede wszystkim ich uproszczenie, a także wzmocnienie długoterminowego podejścia do ochrony zasobów i zarządzania nimi, w tym rozwiązanie kwestii odrzutów, regionalizacja procesu decyzyjnego, większe zaangażowanie zainteresowanych stron i zwiększenie odpowiedzialności sektora (tj. kultura przestrzegania prawa). Powyższy akt legislacyjny zastąpi ponad 30 rozporządzeń, które zawierają środki techniczne.

W punkcie „Sprawy różne” ministrowie państw członkowskich UE wysłuchali informacji KE i Prezydencji na temat deklaracji w ramach inicjatywy MedFish4Ever. Deklaracja dotyczy przyszłości rybołówstwa na obszarze Morza Śródziemnego.

Natomiast delegacja Szwecji zaprezentowała informację na temat Konferencji Oceanicznej, która odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 5–9 czerwca 2017 r. Konferencja będzie poświęcona priorytetowi 14 w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. tj. Zachowaniu i zrównoważonemu wykorzystaniu oceanów, mórz i zasobów morskich na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spotkanie będzie podzielone na kilka sesji tematycznych poświęconych m.in. zanieczyszczeniu środowiska morskiego, zrównoważonemu rybołówstwu oraz zwiększeniu ochrony i racjonalnego wykorzystania oceanów i ich zasobów poprzez wdrożenia międzynarodowego prawa wyrażonego w międzynarodowej konwencji Prawo Morza ONZ.

Po zakończonym posiedzeniu Rady AGRIFISH, wiceminister Anna Moskwa spotkała się z Marko Pomerantsem, estońskim ministrem ds. środowiska. Ministrowie rozmawiali na temat perspektyw współpracy w związku z przypadającym na drugą połowę 2017 r. przewodnictwem Estonii w Radzie UE.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ