Na zdjęciu od lewej: minister Kamil Rudolecký, minister Anna MoskwaMinistrowie. fot. Port Gdańsk

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wzięła udział w wizycie Kamila Rudolecký’ego – wiceministra transportu Republiki Czeskiej, w Porcie Gdańsk. W wydarzeniu uczestniczył także Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Wizyta czeskiego ministra miała charakter studyjny i obejmowała wizytę w Zarządzie Portu Gdańsk oraz w terminalu DCT. Podczas spotkania ministrowie rozmawiali o dwustronnej współpracy oraz o potencjale regionu.

Głównym celem spotkania było przedstawianie czeskiej administracji centralnej potencjału polskich portów morskich i możliwości, jakie może przynieść Czechom dostęp do Morza Bałtyckiego za pośrednictwem polskich szlaków transportowych. Dotychczasowy, i planowany, dynamiczny rozwój Portu Gdańsk umożliwia mu konkurowanie z portami zagranicznymi (np. portem w Hamburgu). Dobre relacje z partnerami zagranicznymi na szczeblu rządowym i tego typu wizyty studyjne mogą wpłynąć pozytywnie na uwzględnienie kierunku polskiego w międzynarodowej polityce transportowej i rozpowszechnianie za granicą informacji o możliwościach polskich portów.

Jednym z punktów wizyty czeskiego ministra było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Minister Kamil Rudolecký zapoznał się także z istotnymi w historii Gdańska i Polski wydarzeniami.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ