Spotkanie z ambasadorem Niemiec2 mSpotkanie z ambasadorem Niemiec m

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się z Rolfem Nikelem, ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec.

W spotkaniu uczestniczyli również pani Anna Moskwa podsekretarz stanu w MGMiŻŚ oraz pan Stefan Gerschewski radca w ambasadzie RFN.

Minister Gróbarczyk zaczął od przedstawienia ambasadorowi zakresu swoich kompetencji, historii Ministerstwa oraz jego priorytetów. Ponadto przytoczył dotychczasowe osiągnięcia oraz wyzwania na najbliższy czas. Podkreślił jak ważne jest odbudowanie stoczni, co pozwoli ograniczyć problemy bezrobocia i migracji.

Następnie szef resortu przywołał swoje dobre doświadczenia we współpracy ze stroną niemiecką, z czasów pracy w Parlamencie Europejskim, w dziedzinie rybołówstwa i podkreślił naturalną wspólnotę interesów państw bałtyckich w tym zakresie.

Jako temat nowy i ważne wyzwanie przedstawił żeglugę śródlądową, która od wielu lat była marginalizowana. „Kongres Morski, który organizujemy w Szczecinie ma na celu podkreślić wagę naszych starań o przywrócenie ruchu na polskich rzekach”. Z Niemcami chcielibyśmy współpracować zwłaszcza na Odrze. Marek Gróbarczyk wyraził uznanie dla niemieckich doświadczeń w tej dziedzinie i podkreślił, że ważnym byłby dla nas udział strony niemieckiej jako ekspertów w Kongresie.

Ambasador stwierdził, że nasze priorytety są podobne i wymienił szereg dwustronnych porozumień w obszarach kompetencji MGMiŻŚ. Wyraził również gotowość do pogłębiania i kontynuacji współpracy, którą ocenił jako udaną.

Na zakończenie pogratulował z okazji rocznicy wejścia Polski do UE.


Biuro Prasowe MGMiŻŚ