Senat RP przyjął jednogłośnie ustawę o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra. Projekt rządowy został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Ustawa określa warunki przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Ustawa określa także źródła finansowania inwestycji, które będą realizowane w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–20.

Biuro MGMiŻŚ