Żegluga Śródlądowa mŻegluga Śródlądowa2 M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senat RP jednogłośnie przyjął ustawę o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Projekt ustawy przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy unijnej.

Ustawa wprowadza zmiany, które umożliwią:

  • Zaliczenie gotowości do wykonywania pracy do czasu pracy, który umożliwi wliczanie do czasu pracy m.in. postoju statku w związku z nieplanowanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi, w trakcie oczekiwania na śluzowanie oraz załadunek i rozładunek.
  • Wprowadza również 12-miesięczny okres rozliczeniowy, który umożliwi pracodawcą elastyczne ustalanie harmonogramu pracy dla pracowników.
  • Określa również limit czasu pracy dla pracowników wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej.
  • Zapewnia odpowiednią ilość dni odpoczynku oraz wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy przez pracodawcę.
  • Ustawa określa także limity godzin pracy z godzinami nadliczbowymi, które obejmują również czas pracy na statku pasażerskim w sezonie oraz czas pracy w porze nocnej. Limity czasu pracy będą mogły być wydłużone tylko w przypadku wystąpienia tzw. stanów nadzwyczajnych np. zagrożenia bezpieczeństwa statku i ludzi znajdujących się na jego pokładzie.

Ustawa zostanie przedłożona do podpisu Prezydentowi RP.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ