Minister Marek Gróbarczyk wziął udział w międzynarodowej konferencji pn. „Go LNG – building LNG competence and business partnership for the Baltic Sea Region” w Wilnie.

Minister był gościem honorowym. Podczas konferencji wygłosił przemówienie dotyczące polskich działań w zakresie gazu skroplonego zarówno w kontekście dystrybucji, jak również jego późniejszego wykorzystania. Podczas wystąpienia minister zwrócił szczególną uwagę na rolę terminalu LNG w Świnoujściu.

Podczas wydarzenia zostało uroczyście podpisanie porozumienie klastrowe w obszarze LNG w regionie Morza Bałtyckiego.

Biuro MGMiŻŚ