od lewej: Anna Moskwa - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, wiceminister Grzegorz Witkowski, Edward Święcicki - specjalista w Departamencie Współpracy MiędzynarodowejBangladesz min Witkowski m

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się z Shahriarem Alam, ministrem stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Bangladeszu. Celem spotkania było omówienie potencjalnych obszarów współpracy i planów obu krajów w sprawach morskich.

Wiceminister Witkowski przedstawił tematy priorytetowych działań resortu, do których należą: stocznie, porty i międzynarodowe korytarze transportowe, rybołówstwo oraz edukacja morska.

Strona bangladeska wyraziła szczególne zainteresowanie polskimi doświadczeniami w sektorze przetwórstwa rybnego, edukacji morskiej oraz stoczniowo-portowym. Rząd Bangladeszu poszukuje potencjalnych partnerów do połowów rybnych na bangladeskich wodach głębinowych, ponieważ dużo firm krajowych, jak i zagranicznych prowadzi połowy w pobliżu brzegu (maksymalne do 40-50 mil morskich). Ponadto bardzo duże połowy pochodzą z wód słodkowodnych i akwakultury, w związku z czym Bangladesz poszukuje partnerów do utworzenia zakładów przetwórstwa rybnego, które wytwarzałyby produkty gotowe do spożycia (ready to eat) na własne potrzeby. Strony omówiły możliwość podpisania porozumienia o współpracy w zakresie gospodarki morskiej, współpracy portów, wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa oraz stosowania współczesnych „know how” w portach.

Strona bangladeska wyszła z inicjatywą zorganizowania wizyty studyjnej polskich instytucji oraz biznesu w Bangladeszu, jak również utworzenia międzyrządowej grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej, która organizowałaby posiedzenia raz do roku.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ