Blue Growth and Ocean Governance mWizyta na Malcie min Witkowski1 m

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wziął udział w Nieformalnej Morskiej Konferencji Ministerialnej na Malcie. Głównym tematem spotkania był „niebieski wzrost”, czyli inicjatywa zmierzająca do wykorzystania potencjału mórz, oceanów i wybrzeży Europy.

Podczas spotkania odbyło się podpisanie deklaracji ministerialnej, która dotyczy wzmocnienia inicjatywy niebieskiego wzrostu, zarządzania oceanami w UE i basenie Morza Śródziemnego, innowacji oraz turystyki morskiej.

Inicjatywa „niebieski wzrost” tworzy szanse dla zrównoważonego rozwoju w sektorach morskich, poprawia konkurencyjność regionów nadmorskich, tworzy potencjał dla nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej i wspiera realizację „Strategii Europa 2020” w obszarze gospodarki morskiej. Jest ona związana z pięcioma obszarami perspektywicznymi Zintegrowanej Polityki Morskiej UE, którymi są: niebieska energia, akwakultura, turystyka morska, nadmorska i rejsowa, morskie zasoby mineralne oraz niebieska biotechnologia.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. prezydencję Rady Unii Europejskiej sprawuje Malta i w tym czasie odbywają się liczne spotkania wysokiego szczebla, podczas których dokonuje się uzgodnień w ramach przyszłych wspólnych działań państw członkowskich w Unii Europejskiej. Strategiczne priorytety Prezydencji Maltańskiej to „3 M”: Maritime, Mediterranean, Migration (polityka morska, Morze Śródziemne, migracja).

Biuro Prasowe MGMiŻŚ